Programy

“ Zo Stropkova parobci“

  • hudobný program obohatený o húmorné situácie, zostavený zo Šarišských, Zemplínskych, Rusínskych, Slovenských ale aj Rómskych ľudových piesní  

“ Neľutujem “ (Stropkoviani pop&rock)

Jedinečný program zložený z Česko-Slovenských a zahraničných moderných piesní obohatený o zvuk huslí, cimbalu a akordeónu. V podaní Stropkovianov zaznejú aj zahraničné moderné piesne so Slovenským ľudovým nádychom.

 

“ Čaro Vianoc „

Koncert plný kolied a vianočných piesní približuje divákom neopakovateľnú atmosféru tradičných Vianoc a predstavuje bohatú piesňovú a hudobnú tvorbu vianočného obdobia Slovákov a národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
Špecifikom tohto programu je výber vianočného repertoáru a rôznorodosť prístupov v jedinečných kompozíciách, ktoré sú interpretované ľudovou hudbou Stropkoviani , heligonkárkou Vlastou Mudríkovou a ich hosťami.
Vytvárame tvar, ktorý je možné umelecky považovať za súčasný.