Programy

“ Zo Stropkova parobci“

  • hudobný program obohatený o humorne situácie, zostavený z Šarišských, Zemplínskych, Rusínskych, Slovenských ale aj Rómskych ľudových piesni  

“ Neľutujem “ (Stropkoviani pop&rock)

Jedinečný program zložený z Česko-Slovenských a zahraničných moderných piesni obohatený o ľudové zvuky huslí, cimbalu akordeónu. V podaní nás Stropkovianov zaznejú aj zahraničné piesne so Slovenským nádychom.

 

“ Čaro Vianoc „

Koncert plný kolied a vianočných piesní približuje divákom neopakovateľnú atmosféru tradičných Vianoc a predstavuje bohatú piesňovú a hudobnú tvorbu vianočného obdobia Slovákov a národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
Špecifikom tohto programu je výber vianočného repertoáru a rôznorodosť prístupov v jedinečných kompozíciách, ktoré sú interpretované ľudovou hudbou Stropkoviani , heligonkárky  Vlasty Mudrikovej a ich hostí.
Vytvárame tvar, ktorý je možné umelecky považovať za súčasný.