Hostia

Ondrej Paluba (cajon)

Jakub Demčák (bicie, cajon)

Vlasta Mudríková (heligónka, spev)

Laura Fuzeriová (spev)