Hostia

Ondrej Paluba (cajon)

Jakub Demčák (bicie, cajon)

Miro Šalap (gitara, spev)

Marinna Železná (spev)

Vlasta Mudríková (heligónka, spev)

Laura Fuzeriová (spev)